You are currently viewing Възстановка на металургично съоражение Самоков

Възстановка на металургично съоражение Самоков

Възстановката на действащ модел на металургично съоръжение за преработка на първично добито в пещите желязо, наричан още ‘Мадан“, използван от 14- 15 век до началото на 20 век. е изградена на река Бистрица. Лентата на новия атракцион прерязаха кметът на общината Владимир Георгиев, директорът на Историческия музей Веселин Хаджиангелов и представител на фирмата изпълнител на проекта “АРКА”.