Исторически музей – Самоков

 Самоков заема несъмнено достойно място в българската културна история. Със създаването на музейна сбирка през 1930 г. в града е поставено началото на професионалните занимания с културно-историческото наследство на този…

Continue ReadingИсторически музей – Самоков